Ervaringen

Meldkamer

Hoofd van de geïntegreerde meldkamer voor politie, brandweer en ambulancezorg.

Afdelingshoofd regionale brandweer

Hoofd van de afdelingen verbindingen, van opleiden & oefenen en van operationele voorbereiding.

Organisatieadvies

Voor een gespecialiseerd adviesbureau bij diverse brandweerkorpsen organisatieadvies gegeven, onderdelen gereorganiseerd en gestroomlijnd. Beleidsnotities geschreven, formatieberekeningen, materieel aangeschaft.

Industriële veiligheid

Voor een farmaceutische fabriek de bedrijfsbrandweer gestroomlijnd, het Bedrijfsbrandweer Beheer Systeem (BBBS) opgezet en geïmplementeerd, quick scan Security, cursus Bedrijfsdeskundige. Operationele sterkte berekend, downsizen van TS-6 naar TS-4.

NUCLEAIRE VEILIGHEID

Hoofd van de bedrijfsbrandweer van een gerenommeerde nucleaire inrichting, projectmedewerker herstructurering bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van het nucleaire bedrijf. Opstellen van locatienoodplannen (LNP). Opleiden en trainen van de leden van het Crisismanagementteam (CMT). Voorbereiden heroverweging van de Aanwijsbeschikking Bedrijfsbrandweer ex. art. 31 Wvr. Inrichten en operationaliseren crisisruimten. Herinrichten bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Opleiden en toerusten

Voor een regionale brandweer de e-learning ontwikkeld en uitgevoerd en voor een pharmaceutische fabriek de opleiding Bedrijfskundige (mede) ontwikkeld en verzorgd. Voor de industrie momenteel de training Crisismanagement (CMT level 4) ontwikkelen met Kappetijn Safety Specialists.

Operationele leiding

Interim commandant van enkele brandweerkorpsen, afdelingshoofd Repressie van een 24-uurs beroepskorps, postcommandant vrijwillige korpsen.